Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả kiểm tra chứng chỉ Ngoại Ngữ

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
21 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 27/07/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 4051
22 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 27/04/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 4141
23 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 29/12/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4246
24 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 08/09/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4377
25 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 26/05/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4402
26 Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh A-B ngày 21/04/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4809
27 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 31/03/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4608
28 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 20 và 23/01/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4765
29 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ B-C ngày 25/11/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4755
30 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 28/10/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4817
31 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 26/08/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4845
32 Kết quả thi chứng chỉ Ngoại Ngữ A-B ngày 1/07/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 5272
 
Trang 2 trong tổng số 2

Các sự kiện

20
Tháng 6
- Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
- Hạn cuối nhận hồ sơ: Chủ nhật 13-6-2021.
28
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.
27
Tháng 5
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Thời lượng: 95 tiết.
26
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 75 tiết.
10
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 3.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.