Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả thi chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Từ tháng 11/2020, Trung tâm chỉ cấp phát chứng chỉ từ 7:30 đến 11:30 và 13:30 đến 16:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Trân trọng!

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Kết quả thi CNTT ngày 18/4/2021 Sadmin 307
2 Kết quả thi CNTT ngày 24/01/2021 - Đã có chứng chỉ Sadmin 648
3 Kết quả thi CNTT ngày 22/11/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 814
4 Kết quả thi CNTT ngày 25/10/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 954
5 Kết quả thi CNTT ngày 27/9/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 1022
6 Kết quả thi CNTT ngày 16/8/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 1223
7 Kết quả thi CNTT ngày 12/7/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 1541
8 Kết quả thi CNTT ngày 31/5/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 1577
9 Kết quả thi CNTT ngày 12/01/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 2151
10 Kết quả thi CNTT ngày 22/12/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1972
11 Kết quả thi CNTT ngày 13/10/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 2095
12 Kết quả thi CNTT ngày 29/9/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 2330
13 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 11/8/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2285
14 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 30/6/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2569
15 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 26/5/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2440
16 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 24/3/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2288
17 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 20/01/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2441
18 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 25/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2658
19 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 04/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2487
20 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 23/9/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2805
 
Trang 1 trong tổng số 5

Các sự kiện

20
Tháng 6
- Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
- Hạn cuối nhận hồ sơ: Chủ nhật 13-6-2021.
28
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.
27
Tháng 5
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Thời lượng: 95 tiết.
26
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 75 tiết.
10
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 3.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.