Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả thi chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Đề nghị thí sinh thực hiện đúng chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 khi đến nhận chứng chỉ.

Trân trọng!

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Kết quả thi CNTT ngày 18/4/2021 - Đã có chứng chỉ Sadmin 635
2 Kết quả thi CNTT ngày 24/01/2021 - Đã có chứng chỉ Sadmin 969
3 Kết quả thi CNTT ngày 22/11/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1135
4 Kết quả thi CNTT ngày 25/10/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1272
5 Kết quả thi CNTT ngày 27/9/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 1346
6 Kết quả thi CNTT ngày 16/8/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 1514
7 Kết quả thi CNTT ngày 12/7/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 1882
8 Kết quả thi CNTT ngày 31/5/2020 - đã có chứng chỉ Sadmin 1873
9 Kết quả thi CNTT ngày 12/01/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 2479
10 Kết quả thi CNTT ngày 22/12/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 2279
11 Kết quả thi CNTT ngày 13/10/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 2398
12 Kết quả thi CNTT ngày 29/9/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 2658
13 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 11/8/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2596
14 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 30/6/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2891
15 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 26/5/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2740
16 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 24/3/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2597
17 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 20/01/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 2727
18 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 25/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2968
19 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 04/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2789
20 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 23/9/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 3112
 
Trang 1 trong tổng số 5

Các sự kiện

20
Tháng 6
- Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
- Hạn cuối nhận hồ sơ: Chủ nhật 13-6-2021.
28
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.
27
Tháng 5
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Thời lượng: 95 tiết.
26
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 75 tiết.
10
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 3.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.