Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả thi chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Đề nghị thí sinh thực hiện đúng chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 khi đến nhận chứng chỉ.

Trân trọng!

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
21 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 19/08/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2667
22 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 12/8/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2630
23 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 21/7/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2587
24 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 01/7/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2956
25 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 20/05/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2830
26 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 15/4/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2617
27 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 28/01/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 2965
28 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 17/12/2017 - đã có chứng chỉ Sadmin 2922
29 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 12/11/2017 - đã có chứng chỉ Sadmin 2896
30 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 15/10/2017 - đã có chứng chỉ Sadmin 3075
31 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 10/09/2017 - đã có chứng chỉ Sadmin 3408
32 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 13/8/2017 - đã có chứng chĩ Sadmin 3372
33 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 06/8/2017 - đã có chứng chỉ Sadmin 3533
34 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 23/10/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3432
35 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 16/10/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3145
36 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 25/9/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3406
37 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 14/08/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3380
38 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 26/06/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 2999
39 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 29/05/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3131
40 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 08/05/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3028
 
Trang 2 trong tổng số 5

Các sự kiện

20
Tháng 6
- Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
- Hạn cuối nhận hồ sơ: Chủ nhật 13-6-2021.
28
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.
27
Tháng 5
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Thời lượng: 95 tiết.
26
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 75 tiết.
10
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 3.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.