Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả thi chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Đề nghị thí sinh thực hiện đúng chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 khi đến nhận chứng chỉ.

Trân trọng!

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
41 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 03/04/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3112
42 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 31/01/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3477
43 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 10/01/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3420
44 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 29/11/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3419
45 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 11/10/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3695
46 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 30/08/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3491
47 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 16/08/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3636
48 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 12/07/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3522
49 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 24/05/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 4268
50 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 29/03/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3438
51 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 8/02/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 4193
52 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 18/01/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3612
53 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 21/12/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3620
54 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 07/12/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3457
55 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 30/11/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3657
56 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 19/10/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3544
57 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 31/08/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3746
58 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 17/08/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3577
59 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 27/07/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3835
60 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 29/06/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3444
 
Trang 3 trong tổng số 5

Các sự kiện

20
Tháng 6
- Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
- Hạn cuối nhận hồ sơ: Chủ nhật 13-6-2021.
28
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.
27
Tháng 5
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Thời lượng: 95 tiết.
26
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 75 tiết.
10
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 3.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.