Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả thi chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Đề nghị thí sinh thực hiện đúng chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 khi đến nhận chứng chỉ.

Trân trọng!

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
41 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 03/04/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3314
42 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 31/01/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3665
43 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 10/01/2016 - đã có chứng chỉ Sadmin 3621
44 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 29/11/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3611
45 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 11/10/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3892
46 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 30/08/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3682
47 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 16/08/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3834
48 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 12/07/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3709
49 Kết quả thi chứng chỉ Tin học A-B ngày 24/05/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 4459
50 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 29/03/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3625
51 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 8/02/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 4386
52 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 18/01/2015 - đã có chứng chỉ Sadmin 3812
53 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 21/12/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3810
54 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 07/12/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3653
55 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 30/11/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3843
56 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 19/10/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3729
57 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 31/08/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3935
58 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 17/08/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3766
59 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 27/07/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 4021
60 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 29/06/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3637
 
Trang 3 trong tổng số 5

Các sự kiện

20
Tháng 6
- Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
- Hạn cuối nhận hồ sơ: Chủ nhật 13-6-2021.
28
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.
27
Tháng 5
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Thời lượng: 95 tiết.
26
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 75 tiết.
10
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 3.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.