Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả thi chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Đề nghị thí sinh thực hiện đúng chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 khi đến nhận chứng chỉ.

Trân trọng!

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
61 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 25/05/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 4084
62 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 27/04/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3852
63 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 16/03/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 4155
64 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 19/01/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3983
65 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 22 và 29/12/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4413
66 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 24/11/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4058
67 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 03/11/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3940
68 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 06/10/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4001
69 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 15/09/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4107
70 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 25/08/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3903
71 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 18/08/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4230
72 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 04/08/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4150
73 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 28/07/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4101
74 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 23/06/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4097
75 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 26/05/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4228
76 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 14 và 21/04/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4685
77 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 31/03/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4261
78 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 27/01/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 6026
79 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 13/01/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4428
80 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 16 và 23/12/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4352
 
Trang 4 trong tổng số 5

Các sự kiện

20
Tháng 6
- Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
- Hạn cuối nhận hồ sơ: Chủ nhật 13-6-2021.
28
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.
27
Tháng 5
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Thời lượng: 95 tiết.
26
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 75 tiết.
10
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 3.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.