Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả thi chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Đề nghị thí sinh thực hiện đúng chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 khi đến nhận chứng chỉ.

Trân trọng!

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
61 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 25/05/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3878
62 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 27/04/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3672
63 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 16/03/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3961
64 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 19/01/2014 - đã có chứng chỉ Sadmin 3787
65 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 22 và 29/12/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4221
66 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 24/11/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3866
67 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 03/11/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3738
68 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 06/10/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3817
69 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 15/09/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3920
70 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 25/08/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3707
71 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 18/08/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4043
72 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 04/08/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3952
73 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 28/07/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3915
74 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 23/06/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 3923
75 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 26/05/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4031
76 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 14 và 21/04/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4496
77 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 31/03/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4071
78 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 27/01/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 5827
79 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 13/01/2013 - đã có chứng chỉ Sadmin 4244
80 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 16 và 23/12/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4170
 
Trang 4 trong tổng số 5

Các sự kiện

20
Tháng 6
- Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
- Hạn cuối nhận hồ sơ: Chủ nhật 13-6-2021.
28
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.
27
Tháng 5
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Thời lượng: 95 tiết.
26
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 75 tiết.
10
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 3.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.