Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả thi chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Đề nghị thí sinh thực hiện đúng chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 khi đến nhận chứng chỉ.

Trân trọng!

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
81 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 02/12/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4467
82 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 11/11/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4377
83 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 21/10/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4546
84 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 30/09/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4515
85 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 09/09/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4685
86 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 19/08/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 5945
87 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 29/07/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4963
88 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 08-09/07/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 4937
89 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 17/06/2012 - đã có chứng chỉ Sadmin 5119
90 Kết quả thi chứng chỉ Tin Học A-B ngày 20/05/2012 - đã có chứng chỉ 4961
 
Trang 5 trong tổng số 5

Các sự kiện

20
Tháng 6
- Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
- Hạn cuối nhận hồ sơ: Chủ nhật 13-6-2021.
28
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 2.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.
27
Tháng 5
- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Thời lượng: 95 tiết.
26
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 75 tiết.
10
Tháng 5
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 3.
- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:15 đến 8:30.
- Thời lượng: 90 tiết.